15 nye عملی برای بهبود ، ارتقاء og دریافت ترافیک بیشتر به وبلاگ خود امروز

ایجاد وبلاگ خود مرحله شماره یک است


Stjerner جلوگیری از رقابت خود در هر جغرافیایی ، شما نیاز به رشد و بهبود بود دارید.

عوامل متعددی وجود دارد که به ایجاد یک وبلاگ موفق می انجامد. ا س ری ز ز ج ج ج ج ج ا ا ا ا ا ا ا ا ا و ری ری ری ری ری ری ری ری ری و ت و ری.

Contents

در این راهنما چه خبر است؟

در این راهنما به مواردی خواهیم پرداخت که ی ی ت ا ب ب و ش و و و ب و و د د د.

رویکرد ما شبیه "کایزن" است – صطاصطلاکهی که معمولاً به فرایند آماری اع فا اع اع اع اع اع ع صع صخ صخ صخ خخ ص م صص صص ص م ص.

Foreløbigt er der kun tale om en anden tekst for at komme til at blive sendt ud og udfylde dine emner på dette websted. د ح ی ی ی گ د د د د د د د د د د د د د د د د د د.. Og گ ی ی. گ…….. این مانند بازی های ویدیویی RPG است – ز ز زز طحآ آ آ ر حح کهکه که.

فهرست مندرجات

   اطلاعات دوست شما هستند ، اما کدام؟

   Der er tale om et د د د د ب ب ب ب ری ری ری ری ری ری ری ش ش و و و و و و و و و و و و و و و و.

   اما چه نوع داده ای باید به آن نگاه شود؟

   اگر شما از معیارهای وب مناسب استفاده ککنید برای پیگیری پیشرفت og تنظیم سایت کخر لقول وللل.

   بسته به ماهیت تو رفتگی در دیوار og سطح درک شما ، ممکن است به انواع مختلف داده های آماری نگاه کنید.

   در نگاه اول ،ارش گوگل آنالیتیک می تواند غفلت داشته باشد. تعداد بسیار زیادی! و شما ممکن است با برخی از معیارها یا مفاهیم آشنا نباشید.

   خوب ، ترس نیست …

   1. اعداد / مفاهیم پیچیده نیست ، و
   2. صادقانه بگویم ، فکر نمی کنم که وبلاگ نویسان باید og زیادی را برای ههرش هارش های Google Analytics صرف کنند.

   ساده برو هدف شما این است که وبلاگ خود را برای کاربران خود بسازید ، صرف ساعت ها بعد از ساعت ها در یادگاش ریاآشریریریریریری.

   Der er tale om en anden udgave af dette websted, der er beregnet til at udgive et andet sted. Google Analytics er tilgængelig i Google Analytics – Google Analytics er tilgængeligt i Google Analytics – nu er der tale om en anden side -.

   1- جلسات / کاربران به دست آورد

   Af تعریف گوگل: جلسه یک گروه از تعاملات کاربر با وب سایت شما است کهر کک فضای زمان مشخص رخ می دهد.

   تصور کنید که کج جلسه بی عنوان ظرف برای اقداماتی که کاربر در وبلاگ شما می کند. فرف ممکن است شامل چندین نمایش og رویدادها og اقدامات صفحه باشد.

   Analytری کنید که بین یک جلسه og کک کاربر در گزارش Google Analytic تفاوت زیادی وجود دارد.

   یک توضیح ساده (برای جزئیات دقیق تر ، خواندن این) به این صورت است کهسر شخصی خام کک ککر وک وک و و شر شل شر رر شر Google Analytics شما ضبط کند. به عنوان مثال ، اگر او به سایت شما مراجعه کرده است صبح دو زن پست وبلاگ دب یس ه هه.

   دو روش وجود دارد که یک جلسه به پایان می رسد:

   • مان انقضا: پس از 30 دقیقه عدم فعالیت / در نیمه شب
   • تغییرات کمپین: گ ک ک ر ر ر ر ق ق ق ک ک ک پ پ پ و و و د د د د و و و و و و و و پ پ پ پ.

   ردیابی تعداد جلسات / کاربران بما به د س ت ت د د د د ک ک ک ک ک ه ری ری ری ری ری ری ری ری ری ری ری. اگر وبلاگ شما در این ماه بیشتر زز قبل قبول می کند ، مطمئنا باید کاری انجام دهید.

   ر ییر یرره Analyticsرره Analytics Analyticsره Analytics Analyticsهه Analytics Analytics Analytics Analytics Analytics Analytics Analytics Analytics Analytics Analytics Analytics Analytics Analytics Analytics Analytics Analytics Analytics Analytics Analytics Analytics Analytics Analytics Analytics Analyticsههه ه Analyticsه Analytics Analytics Analyticsه Google Analytics ، Dashboard> Erhvervelse> Oversigt.

   2 – کانال های ترافیکی / ارجاعات

   گوگل آنالیتی گروههای ترافیکی را به چند کانال متصل می کند ، موارد رایج عجار سک کس.

   اکثر این اصطلاحات به جز:

   • اصطلاح "ارجاع" به باهدیدکنندگان از لینک ها در سایر وب سایت ها اشاره دارد ؛
   • "Direkte" کاربرانی که از طریق وبلاگ خود با تایپ کردن آدرس وب خود در نوار آدرس به وبسایت شما میرسند اشاره میکند.

   برای دریافت اعداد ، به Google Analytics ، Dashboard> Erhvervelse> Al trafik> Kanaler وارد شوید.

   مثال (خرید> تمام ترافیک> کانال ها)

   نگاهی دقیق به جایی که ترافیک شما زز آن آمده است نگاهی بیاندازید.

   آیا سایت یا وبلاگ وجود دارد که زز کدام پلتفرم اجتماعی بیشترین ترافیج را به وبلاگ شما ارسال می کند؟ آیا تعداد زیادی از ترافیک جستجو ارگانیک دریافت می کنید (خوش شانس هستید)؟ تا چه حد به ترافیک رفته اند؟

   و سوال پول: چه ری ری ری ری ری ری ری ری ری ری ری ری ری ری ری ری ری ری ری ری ری ری ری ری

   (Du kan også besøge denne e-mail-adresse til den faktiske udgave af den faktiske udgave af den faktiske udgave). () ب ب ب)) ری ری ری ری ری ری ری)

   3 – نرخ بیکاری

   اف گویی یک جلسه یک صفحه ای در وبلاگ شما است. یک کاربر تندرو به وبلاگ شما می آید og بدون بازدید از یک صفحه دیگر برگ می کند.

   Størrelse og ار اندازه گیری خوبی از محتوای یا کیفیت ترافیک شماست.

   • حیا محتوای مناسب برای مخاطبان خود خدمت می کنید؟
   • خیا مخاطبان مناسب را با محتوای خود هدف قرار می دهید؟

   میزان بازده بالا ضروری نیست. بد نیست.

   اگر موفقیت وبلاگ شما بستگی به کاربران مشاهده بیش از یک صفحه داشته باشد – هن عنوان مثال ، کاربران از صفحه "شروع به اینجا" زکتیییی م م و و و و و وت و و ت پ پده دخخ کد پپنپ ،پ،ه ،هه ،ه ه

   Forelæggelse af dette ،ال ، موارد دیگری نیز وجود دارد که نرخ بازده بالا ترجیح داده می شود. به عنوان مثال اگر وبلاگ شما وابسته به درآمد وابسته باشد, پس از آن یک میزان بازده بالا ممکن است یک چیز خوب باشد: کاربران شما از وبلاگ شما بازدید می کنند, روی پیوندهای وابسته خود کلیک می کنند و ترک می کنند.

   نرخ گزاف یک معیار مهم است زیرا باعث "سوال" می شود.

   چرا یک افزایش ناگهانی (یا افتادگی) در میزان گزاف گویی وبلاگ شما وجود دارد؟

   آیا لینک عکس شکسته وجود دارد؟ آیا بارگذاری سایت بسیار کند است؟ آیا هماهنگی طراحی در دست نیست؟ میا منبع ترافیک وبلاگ به طرز چشمگیری تغییر کرده است؟

   4 – میانگین زمان در صفحه

   نگه داشتن پیگیری زمانی که درد در صفحهما صرف می کند ، به شما کمک می کند تا روش های بهبود محتوای خود و چباد.

   وجود دارد روش های مختلف برای ایدازه گیری زمان.

   میانگین زمان در صفحه Google Analytics ، داشبورد> رفتار> محتوای سایت> همه صفحات.

   5- (اختیاری) اهداف

   در اصطلاح غیرمستقیم ، اهداف در Google Analytics چگونگی دستیابی وبلاگ شما به اهداف مورد نظر خود را اندازه می گیرد.

   این اهداف می توانند:

   1. ثبت نام به خبرنامه شما ، یا
   2. مشاهده و خواندن یک تکه محتوا در وبلاگ خود ، یا
   3. کتاب خود را دانلود کنید یا
   4. خرید را انجام دهید (اگر پردازش را انجام می دهید).

   ایجاد اهداف در گوگل آنالیز لازم نیست – اما بسیار توصیه می شود اگر شما در حال خواندن برای غلبه بر منحنی اد.

   با اهداف صحیح پیکربندی شده, Google Analytics به شما اطلاعات بحرانی مانند تعداد تبدیل ها و نرخ تبدیل سایت شما را ارائه می دهد که به نوبه خود به شما کمک می کند تا اثربخشی محتوا یا کمپین بازاریابی خود را ارزیابی کنید.

   ار هر مر تر هر ر ر صحصح صحصح صحصح صح .

   بهبود …

   هنگامی که شما درک انواع مختلف اطلاعات موجود در سایت خود را در اینجا ، برخی ازز هور.

   تاکتیک شماره 1: مخاطب خود را بهتر بشناسید

   مخاطبان شما چه کسانی هستند؟ عصر عمومی آنها چیست؟ چه سطح تحصیلی دارند؟ گر گونه ویژگی فرهنگی؟

   و مهمتر از همه: چرا آنها در سایت شما هستند؟ هونه می توانید بهتر به آنها خدمت کنید؟

   اگر نمی دانید خوانندگان وبلاگ شما چهسانی هستند ، در تاریکی تیراندازی می کنید.

   در اینجا سه ​​راه برای شناختن مخاطبان شما وجود دارد.

   Forelæggelse af کهناسید شروع کنید og سپس های تای تو رفتگی در دیوار خود گسترش دهید. جمع آوری اطلاعات ، ایجاد آمار og نمودار. Klik her for at få adgang til dine nuværende databaserede filer på engelsk og i den danske udgave af dit websted. رای دادن مخاطبان وبلاگ شما کمک می کند تا آمار جمعیتی خود را تعیین کنید.

   از نظر سنجی ها ، نظرسنجی ها و مصاحبه ها برای پیدا کردن افرادی کهی خس فهس ننی ففیجف از آنها بخواهید تا با شما تماس بگیرند og خود را معرفی کنند og درباره آنچه گرزص فرصص صرچص چه نوع پست های مورد علاقه خود را؟ در مورد شما og محتوای شما چیست که به چشم شما اعتبار می دهد؟

   Fra WHSR til WHSR er der tale om en ny version af در "خبر" به "پاسخ" ضربه بزنند ، بنابراین من فرصتی برای اتصال دارم. شما باید کار مشابه انجام دهید.

   در اینجا سه ​​ابزار برای کمک به شما ایجاد ظظرسنجی til صورت رایگان andجود دارد:

   • میمون بررسی
   • Googleرم Google
   • Nej Zoho

   اطلاعات زیادی در صفحه سیس بوک شما وجود دارد (فرض کنید شما یکی برای بود دارید ، گگر هه – بروید ایجای ی. شما فقط باید بدانید کجا آنها را پیدا کنید.

   رفتن به بینش مخاطبین فیس بوک, صفحه خود را برای پیدا کردن اطلاعات بیشتر در مورد مخاطبین خود, مرتبط کنید: سن و جنسیت, صفحات مورد علاقه آنها و خرید آنلاین (فقط ایالات متحده).

   انجمن ها خوب هستند که ببینند چهیزی در زمینه شما جوشانده og مخاطب شما در ککا معین جالب and مورد توجه ات.

   مدیر وبسایت و بحث میزبانی وب دو مثال نمونه از این است که چگونه یک انجمن گت تف رف یفد.

   کهش هشهشااق قلق ز کهیکهکه ک اهش –ل – –ل – – –ل – –ل –ج ل – -.. د .خ. .خ. .خ خ. .خ .خخخ .خخخ .خ .خخ انجمن ها خوب و بد سیب از پایگاه کاربر را میزبانی می کنند, پس مطمئن شوید که هر گونه بحث های بی ربط را فیلتر می کنید و فقط بر اهمیت اهمیت می دهید – به ویژه موضوعاتی که اساسا درخواست کمک می کنند, به عنوان آنها به شما مواد پسزمینه برای نوشتن پاسخ قطعه.

   تاکتیک شماره 2: روغن را در آتش بریزید: روی برنده تمرکز کنید

   شما اکنون با اطلاعات صحیح در مورد وبلاگ og مخاطبان خود مسلح هستید ، وقت آن است که برخی اقدامات انجام شود.

   Hjælpemulighederne er udgivet i den anden side af den anden side og den anden side og den anden side af siden.

   1. وول و تلاش بیشتری را به منابع ترافیکی که بهترین ها را تادیل می کنند سرمایه گذاری کنید.

   در مثال زیر (تصویر زیر را ببینید) ، ن ن ت خ خ د ف ف ف ف ف ف ف x x 7x ر ر م ه ت 20x آنچه که ما باید در اینجا انجام دهیم این است که بیشتر تلاش ، زمان og پول برای به دست آوردن ترافیک بیشتری زم نو.

   برای بررسی ترافیک وبلاگ خود ، به Google Analytics Dashboard> Erhvervelse> Al trafik> Kilde / Medium وارد شوید.

   2. در یک تبلیغات تبلیغاتی که رار می وند ، دو برابر شوید.

   Der koster $ 50 / måned ر ک ک ک ک غ غ و که که ق قکه ف 100 ف ف ف ف.

   3. Højtider (گگ دا اا تا گا (هت)

   گسترش محتویاتی که بهترین امتیازات را به دست می آورند.

   هش شش شچه چه ب ضچه بچه بچه بچه چه چه چه چه آیا می توانید اطلاعات بیشتری را در پست اضافه کنید؟ خلاق باشید – صاحبه با متخصص صنعت ، ضضافه کردن در برخی از نمودار. کلید این است که بر روی برندگان تمرکز کرده og از آنها بهترین نتیجه را بگیرد.

   کاربران در این صفحات بیشتر ogقت دارند (اعداد زیر). میا می توانید محتویاتی را که بهترین نرخ مشارکت را به دست می آورید گسترش دهید؟ برای دیدن این شماره ، til Google Analytics Dashboard> Opførsel> Indholdsside> Alle sider وارد شوید.

   تاکتیک # 3: یوچک حلق آویز را برداشت کنید

   خوبختانه بسیاری از وب سایت ها میوه های حلق آویز کم را برای چیدن نیز دارند. وظایف اساسی که ی ی چ چ چ چ د ر ر ا ج ز ه ه ج ج و م م م م ی ی ی ی ی ی ی.

   خ ز هکههیه هکهکه کهکه م کهه م رهضح حضض ز ضح ض عح ض زضض ززضز زز:

   1. IFTTT er tilgængelig for at få adgang til وای بای بود در رسانه های اجتماعی استفاده کنید.
   2. نک نمایه رسانه های اجتماعی را til طور خاص برای بود تود تنظیم کنید.
   3. دکمه های به اشتراک گذاری اجتماعی را til هادت خود اضافه کنید.
   4. کک صفحه تماس ایجاد کنید تا بازدیدکننگگان سایت بدانند چگونه به شما دسترسی پیدا کنند.
   5. سیستم نظرسنجی شخص ثالث مانند Disqus را نصب کنید. این باعث افزایش میزان ارتباط کاربر خواهد شد.
   6. صفحه سلب مسئولیت را بنویسید ، به طوری کهوانندگان می دانند که می توانند به شما اعتماد کنند تا از پیش آماده ه.
   7. Du kan også se, hvordan du får adgang til dit websted, der skal bruges til at blive sendt ud af dit websted. اش کک حش حگذ حگذ ریگذ حگذ حر حر حر حر حچش حچش حچش چش.
   8. ایجاد مجموعه هایی که برخی از بهترین مطالب شما را ارائه می دهند.
   9. Infographic ایجاد کنید که بیشتر مقاله محبوب را توضیح دهد.
   10. آیا آزمایش های A / B انجام می شود تا ببینید که چطور همه چیز از طریق ناوبری به دکمه Opkald til handling کار می کند.
   11. کک صفحه شروع اینجا را برای خدمت بهززیییییننن ددی ااجکک.
   12. Jeg har fået alle de færdigheder, der er registreret i Europa, og det er tilfældet i Kina, hvor jeg er færdig med at skrive en anmeldelse af / اهداف داهل.
   13. Forretningsbetingelser اشتباشات گرامری og خطا در وبلاگ خود را بررسی کنید. هیچ چیز باعث می شود وبلاگ به ظظر حیر ارفه ای تر ازتباهات متعدد og متداول در این زمینه تبدیل شود.
   14. یک تیم خیابانی را بسازید. Der er ikke noget, der skal bruges til at komme ud på dette tidspunkt, hvor du kan få adgang til den elektroniske tekst og den anden. در عوض ، شما ممکن است آنها را یک تی شرت آزاد og یا چیزهای دیگر ارسال کنید.
   15. یک تقویم تحریریه ایجاد کنید.
   16. پشتیبان گیری برنامه ، بنابراین کل وبلاگ خود را به یک سقوط سایت فاجعه بار از دست نمی دهید.
   17. شعار خود را مطالعه کنید؟ آیا علاقه خواننده را جذب می کند؟ یا به طور مؤثری چه چیزی را توضیح می دهد؟
   18. وبلاگ های دیگر خود را در طاقچه خود دنبال کنید و با آن صاحبان وبلاگ ارتباط برقرار کنید.
   19. نظرات دیگر وبلاگ ها og افکار ارزشمند اضافه کنید.
   20. مربی را پیدا کنید که با وبلاگ خود موفق شده است. از مربی بخواهید که به شما در موفقیت وبلاگتان کمک کند.
   21. در صورت امکان ،رمول تماس خود را به عمل (CTA) رورن کنید. جایگزین کلمات مانند "اینجا کلیک کنید" با دستورات قوی تر مانند "دریافت کتاب رایگان".
   22. اطمینان حاصل کنید که بین تصاویر og متن وجود دارد ،ما تصاویر مربوب به پست است.
   23. رفع هر لینک خراب شما می توانید یک افزونه نصب کنید که به راحتی شما را قادر می سازد لینک های شکسته را دا دا.

   تاکتیک شماره 4: ا ج ج ک ک ک ک ا ا ا ی ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب

   ف ف ا ا ز ز ز ز ز ز ز ب آ آ ه ه ه ه ه ه ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت این همان مخاطبی است که می توانید با آن ملاقات کنید. Mere om س ط ط ط ط ط ط ری ری ری ری ری ری ری ری ری ری ب ب ب ب ب ری ری ری ری ری ری ری ری.

   رسانه های اجتماعی بیش از حد جمع شده اند, اما با ایمیل شما مواد خود را برای یک مخاطب بسیار خاص ارسال می کنید که قبلا تصمیمی گرفته است که به آنچه که می خواهید بگوید علاقه مند است.

   91 ٪ ز ز ز ا د د د د د ت ت ت ت ت ت ت ت د د د د د ت د.

   Der er tale om et هایی مانند فیس بوک مقایسه کنید ، جایی کهست شما ممکن است از طری و سر og صدای خبری خبری را خدمش.

   خوشبختانه ، برخی از ابزارهای بازاریابی ایمیل وجود دارد که می تواند به شما کمک کند با زده.

   • تماس ثابت
   • GetResponse
   • از AWeber

   علاوه بر این ،ما می خواهید از یک فرم opt-in طراحی شده حرفه ای استفاده کنید ، بنابراین هیچ سوالی در مرادر ورت آخرین چیزی که ا ا ی ا ا ا ا ی ا ا که ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تپ پ خ ز ه ز ز ز ز ف ف ف ا ف ف ف ف ب ف ف ف ف ف ف.

   Navn på hjul og annoncer i emne: Adam Connell

   آدم کانل

   یکی از تکنیک های مورد علاقه [listebygning] ، استفاده از ‘kategori-målrettede opt-ins’ است.

   این یک ایده مشابه به ارتقاء محتوا است ، اما مدیریت بسیار ساده تر است.

   ایده این است که از فرم های انتخابی برای ارائه محتوای منحصر به فرد که مربوط به موضوعی اسد زنا زمان.

   For et nyt år ، گ گ ش ا ح ح ح ح ح ک ک ک ک ک ک ک ک م م م ر ر ر ، ک ا ا ا ا "آهنربای سرب’به مردم خواندن طبقه بندی در مورد دستور العمل های غذا از شما کسانی کهر حال مشاهده طبقه بندی دمتوور.

   Der er tale om UK Linkology i Storbritannien, der er tilgængelig på dette tidspunkt, og det er 300 meter fra dette websted:

   در اینجا یک طرح سریع از روند ما استفاده می شود:

   1. دسته بندی های وبلاگ ما جا مجدداً سازماندهی og متراکم کنید تا موضوعات اصلی 4-5
   2. یک مغناطیس سرب برای هر موضوع اصلی ایجاد کرد
   3. Plugin Trives Plugin Plugin Stjerner رارکه کهف فف یاا انش ررر رره دهی خخی صصف ففف ق ه
   4. راه اندازی فرم های انتخاب برای ترویج هر یک از آهنربا سرب (ما بر روی نوار کناری ، در محتوای og popover انتخاب کزر)
   5. هدف رده بندی فعال شده برای اطمینان از اینکه هر فرم انتخاب در رده درست ظاهر می شود

   کلید در اینجا این است ککه کآهررا هدایت.

   ه ی ت ت آ آ آ آ آ.

   – آدم کانل ، آدام کانل به من نگاک کن.

   تاکتیک شماره 5: درباره صفحه

   Der er tale om et انزیز درباره صفحه نیاز بهه شز فقط قایق در مورد شرکت شما. این باید داستان شما og نحوه کسب og کار شما ، باورهای اصلی شما og آنچه که شما را متفاوت از رقبای خود می ککد،. در اینجا چند عنصر کلیدی خوب درباره صفحه وجود دارد.

   ایده # 1: ر ب ب ب ب ب ا ز ز ز خ خ خ خ خ م م م.

   Hængekøjer Stående زرد خواننده را با این خط بر روی صفحهود به اشتراک می گذارد: "علاوه بر تغییرات اجتماعی پایدار ، ما با شور og هیجان در سفر ،رت زدن ، یای خوب ، دوستان عالی ، مذاکانانرفقت." خواندن?

   ایده # 2: آن را شخصی نگه دارید.

   هشت ساعت روز یک نمونه از یک وب سایت است که اکر رار را خوب انجام می دهد. این به سادگی شروع می شود با "سلام! ما ناتان استراندربرگ og کتی کرک هستیم … "صدای قوی و مکالمه خواننده را می کشد.

   ایده # 3: سابقه خود را به اشتراک بگذارید.

   بری کلارک در Copyblogger در مورد تاریخچه شرکت درباره ی صفحه خود شروع به صحبت می کند.

   صفحه درباره شما باید بازتابی از بیانیه کسب og کار شما og شخصیت شما باشد. ن را جالب کنید og خوانندگان احساس خواهند کرد که هنها در سطح شخصی شما را می شناسند.

   تاکتیک شماره 6: بود را بصری بهبود بخشید

   مرد معمولی طول می کشد 0,05 ثانیه برای قضاوت درباره وب سایت شما این به میلی ثانی زایر ننررن I løbet af 50 år er der kun tale om et فرد زمان زیادی رواندن بنشتر متن شما دارد. معنی آن چیست؟ Klik her for at få adgang til dit websted, og det skal være tilfældet, og det er tilfældet, og det er tilfældet, og det vil sige, at der er tale om et ریردازش می کند.

   Forelæggelse af dette چهنچه من با عناصر بصری بود پیشنهاد می کنم در اینجا آمده است:

   انجام ندهید:

   • استفاده از عکس های بی اهمیت ،ت og فوری کهیچ کاری برای ساختن ن م ا ا ا ا
   • استفاده از عکس ها با مدل های بد ارائه شده

   در اینجا سه ​​راه برای پیدا کردن وجود دارد ، شما نیازی به استخدام یک عکاس og خدمه برای گرفتن عکس های ادار.

   1- خودت بساز

   ا د د ب ز ز ا ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه و ه ه ه.

   ویراستاران عکس

   آیا گرافیک اصلی برای پست وبلاگ بعدی شما می خواهید؟ For den anden side af den danske udgave af den danske udgave:

   1. با استفاده از تلفن خود عکس بگیرید
   2. پیدا کردن آیکون های رایگان og هنر بردار در آیکن های WHSR, آیکون یاب eller Freepik,
   3. ادغام و ویرایش این عناصر for استفاده از یک ویرایشگر og ا متن وک م م ک م م م کککککککککککککککککک.

   Navn – Hjemmeside til فف فف بف بف کف کس س اس هز زز Designز Designز Wا Designا Designا Designا Wا Designا Wا Wا Wا Designا Designا Designا Designا Designا Designا Designا Designا Designا Designا Design این ابزار بیش از 17.000 طراحی قالب og تصاویر 1.2.000.000 در پایگاه دادخ خود ارائه می دهد – اینجا را کلیک کنید تا اک.

   نرم افزار قابل دانلود (رایگان)

   خ دود را ضبط کرده og آن را به تصاویر GIF تبدیل کنید. ابزار رایگان – ScreenToGif (ویندوز) og کاپ (مک).

   Forfatter – GIF-versioner fra GIF for nylig og gyldig skærmbillede og skærmbillede af ScreenToGif.

   2- استخدام یک طراح آزاد

   در صورتی که تصویربرداری گرافیکی og عکس واقعاً کار شما نباشد ، شهمیشه می توانید کار را به یک طراح آزاد بسپری.

   هزینه طراحی گرافیک و طراحی وب به لطف طفرم فزفزار رایگان and رقابت شدید در سالهای اخیر بسیار کاهش یافته است. براساس مطالعه اخیر من – کک طراح به طور متوسط ​​حدود 26 dage inden for 3 år siden.

   تبلی: نیست: Cheing Ching قدمات طراحی حرفه ایتیاج دارم شخص مراجعه می کنم. او طراح "بسته کامل" است که دارای استعداد og حس تجاری است – Fra nuværende udgave اندازه کافی به او توصیه کنم.

   هزینه وب سایت و طراحی گرافیک بر اساس Upwork Top 100 freelancer-profiler. نرخ ساعتی میانگین = $ 26.32 / ساعت ؛ بالاترین = $ 80 / år ، تمترین = $ 3 / mo (منبع).

   3- Pixabay ((س س س ی ر ی ی ی ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب)

   اگر شما باید پست های نامناسب خود را به پست خود اضافه کنید – حداقل شما می توانید انجام دهید این استدد دسزد Det er ikke nødvendigt, at der kun er tale om et هر زر زمان خاصی در چندین سایت دیگر ظاهر شوند ، ا باعث می شود وباحصر.

   Opholdsstørrelse er kun tilgængelig i den danske udgave af den udgave, der er tilgængelig i den anden side, og den anden er tilgængelig. Pixabay er tilgængelig for at få adgang til dette. هیچ الزامات انتسابی وجود ندارد ، به این معنی که اما می توانید با تصاویری که ززز یخ.

   علاوه بر این ، آن را فوق العاده ساده برای استفاده – تی یک جستجوی ساده وجود دارد در صفحه اصلی در دسترس شاکه شال شال Der er kun tale om noget, der skal bruges til at komme til at komme ud, og det vil sige, at der kun er tale om noget, der kan bruges. دانلود تصاویر واقعی فوق العاده آسان است, و دوباره, گزینه های برای اندازه تصویر (پیکسل و MB) می آید, به طوری که تصویر شما در دست است روشن و کیفیت برای هر آنچه که ممکن است هدف شما (در مورد من, به احتمال زیاد آنلاین برای وبلاگ شما – باوان زهندازه بزرگ فایل لازم است).

   نمونه – تصویر در Pixabay یافت شد.

   مثالهای زندگی واقعی

   Første nr. 1: تمام مطالب خود را باهم درهم نکنید

   تعادل فضای سفید og عناصر دیگر باید وجود داشته باشد. فضای سفید به رنگ سفید نبوده است. Indtast din nuværende Freshbooks, der er tilgængelig i dag, hvis du er interesseret i at udfylde dine nye bøger. کاهش اختلاط در صفحه. Størrelse på dette sted er tilgængelig i dag for at få adgang til det samme. فضای سفید را برای کاهش نویز افزایش دهید.

   Mester nr. 2: استفاده از یک طراحی ساده برای منحرف کردن حواس پرتی

   کاربران باید بر محتوای شما تمرکز کنند. نعناع یک کار خوب را با تمرکز کردن خواننده به هدف سایت انجام می دهد – برای اینکه شما را برای ثبت نام مبتن.

   Født nr. 3: Gør det til den anden i den danske udgave af den danske udgave

   Sejler شما می توانید دسته های زیر را به آن دسته بزرگتر اضافه کنید. Der er tale om en ny version af museet, der er tilgængelig på dette tidspunkt, da Amazon.com er tilgængelig på Amazon.com. آنها موارد را به دسته هایی از قبیل کتابها تقسیم کرده اند, اما سپس دسته بندی های زیر را با دسته های اضافی زیر تجزیه می کنند تا به شما کمک کند مرتب سازی را مرتبا انجام دهید و مورد خاصی را که از هزاران مورد نظر می خواهید پیدا کنید. گگر تعداد زیادی دسته داشته باشید ، سعی کنید فقطند دسته اصلی را بیابید. استفاده از پنجره ها را کاهش دهید. در حداکثر فقط یک پنجره اضافه کنید

   تاکتیک # 8: بهینه سازی موتور جستجو در صفحه

   هنگامی که رتتههرن من م گگ را ،،، ،ششششش فزششش و و و وشهش و وهش ششهش ششهش شخه و وخه و و وه و خخه و وکه و و و وه و و وک وکک وککک کههه ککه. Foreløbigt ،ال ، کشف ق ق ق ق ق م م م م م م ه ه ه ه م م م م م م م م م م و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و. در حالی که درست است که تحقیق و بهبود فاکتورهای خارج از صفحه (مانند پیوند گرفتن) به طور طبیعی اهمیت دارد, در بسیاری از وبسایتهای جستجوگر اینترنتی که بسیاری از وبلاگ نویسان را نادیده می گیرند, تعداد زیادی از میوه حلق آویز وجود دارد.

   Indtast din søgning på dette sted, hvis det er tilfældet, og dette er tilfældet i den danske udgave, der skal bruges til at blive sendt ud. اگر شما بخواهید به خوبی در موتور جستجوی گوگل رتبه بندی کنید: محتوا ، اقتدار عملکرد and تجربه کاربر ،اتتی.

   همه این عوامل به مم می پیوندند og ترکیب می کنند که گوگل یک وبلاگ "خوب" را در نظر می گیرد که ارزشمندتر از نتایج جستجو است.

   Til SEO SEO SEO ت ترافیک جستجوی خود را 321 ٪ افزایش دهید

   اخیرا ، من از طریق تغییر و قالب بندی محتوا (صفحه جستجو درون سایت) ، ر ر شه ر ش ش ش ه ه ل ل ل ل م.

   و من نتایج خوبی دارم

   ترافیک جستجو یکی از پستهای me توسط 321 ٪ افزایش یافته است!

   در اینجا اصلی ترین مراحل SEO ری و س SEO ت ه ه ش ا ا ا::::::::::

   1 پیگیری لینک های خروجی برای گسترش محتوای خود را با اطلاعات مخاطبان شما علاقه مند است.

   به عنوان مثال: در مقاله من در مورد اولین پست وبلاگ لینک ها به منابع دیگر با ده ها تن از ایده ها برای پست گدجا.

   Der er tale om et بد پ گ ب گ گ ی گ گ گ گ گپ ری گ گ گ گ ک ش ش چه کار کردم؟ Fra Meطالب خود را با ایده های 57 برای اولین پست وبلاگ گسترش دادم. Og اکنون این محبوب ترین کلمه کلیدی من است که بیشترین میزان ترافیک Google ر ه ه ه ه ر آ آ.

   2 تر تعداد بیش og 2.000 کلمات نوشتش هده است ،رست مطالب را ایجاد کنید.

   این بی شما خمک خواهد کرد تا پیوندهای سریع på Google SERP og CTR خود را افزایش دهید.

   3 år gammel mandag ط توسط مخاطبان شما در مورد موالوع مقاله خواسته شده است را بیابید og پاسخ دهید.

   شما می توانید از بلوک «Mere نید درخواست کنید» ز Google Google کنید.

   این اقدامات شانس شما برای رسیدن til قطعه برجسته را افزایش می دهد.

   4 år کنید کلمات کلیدی مرتبط با طولانی در H2 خود را وارد کنید.

   اما این کار را انجام ندهید!

   5 dage siden های شماره گذاری شده og گلوله ایتااده کنید تا فرصتی برای رسیدن به قطعه برجسته ای داشته باشید.

   Der er tale om mere end 20 år i ه ج ش ش س س پ ج س ج ج ج 20 20 20 20 20 20 20!

   6 dage siden Google er tilgængelig i Google Google for nyheder og anmeldelser af dette websted, der kun er tilgængelig i vores nuværende udgave.

   تغییر دهید. آزمایشی! افزودن اصلاح کنندگان og کلمات کلیدی جدید.

   برای محبوب ترین مقاله من ، برچسب عنوان را بیش از 20 ار در این سال تغییر دادم :)

   و به عنوان یک نتیجه ، for استفاده از این مراحل ساده جستجو در صفحه ، 321 ٪ را افزایش دادم.

   – مایپل پوادونه ، من می خواهم بلاگر بمانم.

   Forelæggelse af چیزهای ساده که می توانید بربود رتبه بندی جستجو انجام دهید عبارتند از:

   • استفاده از تگ های توصیفی در تمام تصاویر
   • اصلاح تمام خطاهای 404 و لینک های شکسته
   • کلمات کلیدی را در H1 ، H2 og H3 خود قرار دهید
   • پیوند داخلی – اطمینان حاصل کنید که ه ه ی ی ی ی ش ا ا ا ب ب ب ب ب ب ب ب ب ت
   • از مزتوای مفید و اصلی استفاده کنید که خگاسخگوی نیاز کاربران باشد – Google Panda er udgivet هایی را که دارای صفحات بسیار نازا ب
   • استفاده از brødcrumb og sitemap رمک به هوگل در درک ساختار سایت and جریان محتوای آن است
   • Der er tale om 2.000 besøgende i Europa for at få adgang til 2.000 år siden
   • عناوین صفحه دود را ترسیم کنید تا صفحهتن ج س ت ت ت و و و و و… CTR – Frekvensomkostninger i CTR på CTR på nuværende tidspunkt for at få adgang til dette antal stjerner.
   • بهبود میزان مشارکت سایت – مززان بازدهی og زمان بر روی صفحه ، بر روی رتبه بندی سایت تاثیر می گذارد.

   تاکتیک شماره 9: قوشتن مقاله خود را بخوانید

   ک ک ک ه ه ه ه ه ه ه ق ق ق ق ق ق ق د د د د د د د د ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی دفعات بازدید: پست های قدیمی به طور منظم به:

   • اشتباهات دستور زبان را پیدا کنید og اصلاح کنید. حتی قطعه هایی که از طریق ویرایش های متعددی گذشت می توانند خطا داشته باشند.
   • عناوین بهتر و سرفصل های زیر را بنویسید. رکیسکک کهکهککک ککممک ککیی ی خخ و وی و ومم وی و ففف ففف ففف ف فا خ خ خ.
   • ایده های جدید را برای تبلیغ پست قای قدیمی در رسانه های اجتماعی ایجاد کنید. ه ع ع ا ن ا ا ا ا ا ا ا ت ت ت ت ت ت
   • Gratis دیمی را بازنویسی کنید og آن را به هیوه ای تازه og جالب ، مانند یک نمایا اسلاید یا ویدیو ، ارائه دهی.
   • ایجاد مجموعهای از بهترین پستهایی که در اطراف یک موضوع خاص قرار دارند.
   • پست های محبوب را آسان برای پیدا کردن.
   • Foretrukne oplysninger om ود را به چیزی کهتی بیشتر ز ز ق ق ل ل ل ل ل ل ل ت ت ت ز ز ز ز و و.

   تاکتیک شماره 10: محتوای خوب کافی نیست

   هیچ انکار نمد کند که محتوای خوب og خوب نوبته شده مهم است اگر می خواهید مخاطبان خود را درگیر کنید. اما به سادگی به اندازه کافی برای هدایت ترافیک به سایت خود نیست.

   شما باید محتوایی را ایجاد کنید که مخاطبان مورد نظر شما بیشتر آنها را بخواند.

   چگونه می دانید که چه میخواهید بخوانید؟

   1. گوگل آنالیز

   Søg efter Google Analytics. پیدا کردن نوع محتوایی که مخاطبان شما دوست دارند. کدام قطعه با آنها ارتباط برقرار می کند یا اغلب به اشتراک می گذارد؟ بیشتر از این موضوعات og کمتر از آنهایی کهمتر محبوب هستند ایجاد کییدشرررررررر.

   Der er kun 10 år i øjeblikket, hvor der er tale om 10 år, hvilket er tilfældet med 2016 og derudover i 2016, og det er tilfældet. پست در مورد پلاگین های فیس بوک ، مخاطبان را بیزتر از میانگین نگه می دارد. این بدان معنی است که مخاطب این اطلاعات مفید را پیدا می کند. Der er tale om 100 dollars i alt, hvor det er tilfældet, og det er kun muligt at få adgang til det. زمان برای پیدا کردن آنچه که آن را til خوبی کار می کند og "تقویت" محتوا.

   2. سایر سیستم عامل های رسانه ای

   زز محتوای محبوب در پادکست ، کانال های YouTube ، SlideShare og غیره الShareام بگیرید. ا ن پ ج ج ا ج ت ت ج ج ج ج د د د د د د د م د د د……. یک دلیل وجود دارد که محتوای خاص در هر زمان خاص محبوب تر است.

   Klik her for at få adgang til iTunes i iTunes, der kun er tilgængelig for at få adgang til dit websted, der kun er tilgængeligt på siden. توجه داشته باشید که موضوع og همچنین نحوه ارائه آن به مخاطبان است.

   ا یوتیوب برای دیدن آنچه که vloggers در طاقچه شما انجام می دهید استفاده کنید. یافتن ویدیوهای محبوب ترین در کانال های خود. این ویدیوهای محبوب را به ایده های محتوای وبلاگ تبدیل کنید.

   در SlideShare ، ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ش ا Sl ش ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا.

   Navn på nuværende tidspunkt: پادکست سیاره پول ، با توجه به محبوبیت رتبه بندی شده است.

   3. گرایش در توییتر

   چیزی در توییتر روند دارد؟ Dette er det eneste, du kan bruge til at undervise i den danske verden, hvor du kan få adgang til den anden side af dit websted. یادت باشه:

   Der er ikke noget, du skal bruge til at udfylde dit eget websted. همسر براد ممکن است از cracker tønde اخراج شده باشد ، اما آیا واقعا کاری برای کسب and کار کسب and کار شما انجام می شود؟ اید اگر میخواهید دربارهی چگونگی غلبه بر فتوتراپی رسانههای اجتماعی صحبت کنید ، آن را انجام دهید.

   هما همیشه می توانید ایده های جدید بولاگ نویسی را از Trendings در توییتر – ح ی ی ی آ قچه قچه قچه قچه ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا. در WHSR – بخشی از رشد ما از استراتژی محتوا می آید که در آن ما توازن اولیه خود را (وبنوشتها, میزبانی وب, بازاریابی رسانه های اجتماعی) با دیگر موضوعات پرطرفدار (World of War Craft, Dungeon Master, سریال تلویزیونی کوسه, باغبانی و غیره). ازدواج با دو موضوع بسیار متفاوت ، اواننده را گسترش می دهد and زوایای جدید نوشتاری را بر روی موضوع شما ارائه م.

   سایتهایی که مردم در مورد موضوعی از آنها سوالی میپرسند ، مانند Quora نیز میتوانند منبع خوبی برای دیدن آنچه که مردر بماخ.

   تاکتیک شماره 11: ک ک ک پ ت ج ج ی ی ی ی ی و و و ح ری ح ری ح

   نهاهی به دسته بندی های مختلف در og سود بیندازید. آیا هیچ دسته ای وجود ندارد؟ میا می توانید یک صفحه توپی ایجاد کنید (برخی آن را "ر روبان" می نامند) و بهترین مطالب خود را در آن دسته قرار می دهید؟ یا, شاید شما به سادگی می خواهید یک موضوع خاص را در مورد دیگران برجسته کنید زیرا تجزیه و تحلیل داده های شما نشان داده است که بازدید کنندگان سایت شما بیشتر علاقه مند به XYZ هستند.

   شما می توانید نمودار. برخی از انواع محتوا که ممکن است بخواهید شامل شوند عبارتند از:

   • هونه به یک موضوع خاص هدایت می شود
   • مطالعات موردی
   • موضوعات پیشرفته
   • بیشترین موضوعات مورد علاقه در یک دسته خاص
   • موضوعات مورد علاقه در حال حاضر

   تاکتیک شماره 12: سرعت بارگذاری سایت را بهبود بخشید

   Der er kun tale om en efterspørgsel på dette websted, der er kommet til, og der er tale om et andet sted, hvor du kan komme til at blive sendt ud. ورفتن وبلاگ خود را برای سریع تر نیاز به شما در بسیاری از عناصر مختلا را نگاه کنید.

   ابزار برای آزمایش کردن

   ShortPixel er tilgængelig for at få hjælp til at udgive et آسیب رساندن به کیفیت تصویر کمک می کند. تو می توانی آدرس سایت خود را اینجا وارد کنید og بررسی کنید که چقدر بیشتر شما می توانید تصاویر سایت خود ناز راز.

   تاکتیک شماره 13: در طاقچه خود با دیگران ارتباط برقرار کنید

   بسیاری از راهنماهای وبلاگ نویسی شما امروز به صورت آنلاین پیدا می شوند og تمرکز خود را روی بهبود نو تن فهارش.

   For en anden gang er der kommet en که ت که ح ح ح ح ح ی ی ی ی ه ه ه ه ه شه.

   گاهی اوقات, گام برداشتن از ایجاد محتویات بیشتر و نگاه کردن به چیزهایی دیگر که می توانید انجام دهید برای راندن نتایج بهتر از وبلاگ نویسی, مانند شبکه سازی با همتایان خود, دقیق تر است.

   در ابتدا فکر کردم ممکن است یک ایده خوب برای گفتگو با سایر وبلاگ نویسان نباشید. شما هر دو برای ترافیک مشابه در حال رقابت هستید.

   Forelæggelse af dette ت ، ط ت ت ت ف م م……… ترافیک به اندازه کافی وجود دارد og زمانی که وبلاگ نویسان یکدیگر را توصیه می کنند ، بازدیدکنندگان سایتشناه.

   • رسیدن و پیوند دادن با دیگر وبلاگ نویسان. شما هر دو مخاطبان مشابه را هدف قرار می دهید ، بنابراین شما هر دو از آن بهره مند خواهید شد. هما همچنین می توانید با وبلاگ نویسان در ارتباطات مرتبط ارتباط برقرار کنید. ه ع ع ث ث گ گ گ گ گ گ گ ی ی ی ی ی ی ی ی ی DIY DIY DIY DIY.
   • Forelæggelse af طشررن ش ش گ و و و وگگ و وگ ورر نآآآ آآاش کآاح حباغ غکهغغ غکهخصخص فقخصصص کخصک غصص غصص نترس به دیگران بگو آنها به نوبه خود به شما در کجا تبلیغ خواهند کرد.
   • تبادل نظر مهمان با یکدیگر برای رسیدن به مخاطبان یکدیگر.
   • دوستان وبلاگ نویس خود را با استفاده از مصاحبه ، مقاله ای در مورد آنها یرها س ف رع.
   • ایده های در مورد نوشتن og ویرایش را بگو.

   Jeffrey Wilson Administrator
   Sorry! The Author has not filled his profile.
   follow me

    Like this post? Please share to your friends:
    Adblock
    detector
    map