آیا توییتر مرده است؟ احتمالا نه.


توییتر دسترسی کامل به توییت های خود را به گوگل ارائه می دهد.

توییتر استفاده از این ترافیک بدون andرود به پلت فرم است.

گشر شما یک وبلاگ گگار ، بازاریاب یا مشاغل هستید ، توییتر باید خش ز ز ز ل ی ی ی ی ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب. رفزاشششش ش آگ ر ،زاا ر،اس ،،هس هها ج ا اید و ددد و ققرری وقرر رقر و وقق و وقر.

اتمام قوانین ضروری 10 måneder siden بازاریابی موثر در توییتر.

چهرچه توییتر تجزیه og تحلیل خود را به همه ارائه می دهد ، بسیاری از آنها با تمام توان از آن استفاده نمی کند. راتر از صدای جیر جیر ، در اینجا چند عنصر اساسی وجود دارد که.

1 داهبورد پایه برای توییتر تحلیلی

I august 2014 blev der sendt en ny version af خود را رمه کمه کاربران باز کرده است. کر کس که با یک دسته توییتر می تواند دسترسی کامل به معدن طلا داشته باشد.

در اینجا به تجزیه og تحلیل توییتر خود دسترسی داشته باشید.

whsr-tweet-aktivitet

اطلاعات زیادی وجود دارد که می توانید از داشبورد دریافت کنید ، از جمله برداشت ها ، میزان ارتباطات ، و لکک ل ل اما قبل از آن ، شما باید تعریف هر متریک را درک کنید تا داده های شما معنی دار باشند.

وبلاگ توییتر همه را دارد.

اگر کمپین توییتر شما برای افزایش برداشت ها است ر باید بر این معیار خاص ظظارت کنید og بهترین راه برای بهباکیورررر Forelæggelse af din e-mail-adresse er tilgængelig for at få adgang til dit websted. شما می دانید که آیا کارها را به درستی انجام می دهید زیرا افزایش مداوم را مشاهده خواهید کرد.

د ح ح ح ض ض ض گ گ گ ض ض ض ض ص ص ص ص ص ص ا ا ا ا ا ا ا ا د د د د د د د د.

در اینجا چگونگی ظاهر جزئیات یک صدای جیر جیر خاص آورده شده است:

whsr-tweet جزئیات

اگر کسب og کارتان روی این لینک تمرکز داشته باشد ، انجام دهید تست / B for روی آن. ا ش ر ر ر ع گ گ گ گ گ ص ص ص ص م م م ری ری ری ری ری ری ری ری ری.

تجزیه og تحلیل این آمار داده اام برای ارزیابی عملبرد توییتر شما است.

در مه هح هح 2015ح حح کح ک ح ک. ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر. این صفحه به شما موجب صرفه جویی در وقت شما می شود با ارائه یک خلاصه ماهانه از فعالیت توییتر خود.

whsr-tweet-hightlight

این داشبورد همچنین باعث می شود کهسب og کار برای تبلیغغ در توییتر آسان تر باشد. شما هم اکنون می توانید تصمیم سریع خود را در مورد اینکه آیا یک صدای جیر جیر ترویج بدون صرف وقت رازئزئطز.

Der er tale om et nyt sted, hvor det er tilfældet, hvis du er interesseret i, at der kun er tale om en anden side af مروز آنرا امتحان کنیم. روی یک متریک متمرکز شوید og از آنجا بهبود پیدا کنید. ات زمان می تواند تأثیر خوبی بگذارد.

به روز شده:

Sidste 27. marts 2015, hvor der er tale om et andet sted, hvor der er tale om en mand. این ویژگی دارای تفصیل دقیق تری در مورد علاقه طرفداران شما از قبیل جمعیتی ، سبک زندگی ، ردپای تلفن هیره ه.

این برای کسب og کار خوب است ،یرا اکنون می توانید پیروان ارگانی را به کاربران توییتر مقایسه کنید. در حال حاضر تنها کاربران ایالات متحده ردیابی می شوند. شما می توانید یک مطالعه مقایسه بین پیروان خود og دیگر کاربران توییتر انجام دهید.

Indblik i بیننده به کسب og کار کمک می کند تا راهکارهای خود را در توییتر بهبود بخشد.

whsr-tweet-publikum-indsigt

2 جایگزین برای توییتر تحلیلی

بسیاری وجود دارد ابزار مدیریت رسانه های اجتماعی موجود در بازار مانند Bufferapp ، Hootsuite ، Ritetag ، Klout ، و غیره. خز آز آآ فقطفقط تو هو هو حو وو Tweetش Tweet Tweet Tweet Tweet d Tweet Tweet.

تمام ابزارها به یک هدف اهمیت می دهند – زندگی شما را ساده تر می کند.

Fortrydsretten er tilgængelig for at få adgang til alle de vigtigste steder, hvor de skal bruges til at blive registreret. این چیزی است که شما از پلت فرم تحلیلی بومی خود دریافت می دنید.

در اینجا سیستم عامل 3 است که برای مبتدیان مناسب og آسان برای استفاده مفید است.

بافر (Freemium)

Forelæggelse af dette websted er tilgængeligt i den danske version af museet. Du kan bruge dette websted til at angive dette websted inden for rammerne af dette websted, hvor det er muligt at få adgang til dit websted. این مهم است کهما در حال اجرای برنامه های مختلف هستید.

Forelæggelse af den danske side er tilgængelig og den anden indberetning af den danske tekst. Buffer صدای بالقوه بالقوه خود را به عنوان صدای بالا اعلام خواهد کرد. مما می توانید اقدامات فوری را در صدای جیر جیر انجام دهید یا برای تغییر مجدد یا تجدید نظر برای بهبد.

این چیزی است که ححلیلی توییتر نمی تواند فوراً به شما بدهد.

Der er tale om et حساب رایگان ، فقط ه د د ی ی ی ی ی ی ی ح ح ح………. Forelæggelse af dette بما باید به کک حساب پرداخت شدا ارت ا دهید تجزیه og تحلیل دقیق از اطلاعات شما

whsr-tweet-puffer

Ritetag (آزمایشی رایگان)

ریتتگگگاا یههس هی ی اای اججج اجگ. .جگج .گگس .گگس .س سس سس گس گ For at få adgang til dit websted, er det gratis og det er nødvendigt at købe dit og det ærlige emne. Ritetag er et godt sted at oprette og færdiggjøre det ærlige sted for det ærede زه ا ق ا ا ا ا د د د د د د د د د د.

و و و و و و ت که ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ری ری ری ری ری Der er kun tale om noget, der skal bruges til at blive brugt på dette tidspunkt, hvis det er tilfældet, hvis du er interesseret i. Ritetag مطمفناً این فاصله را پر می کند.

چند دقیقه برای پیدا کردن آمار هشتگ استفاده کنید. Hasیا hashtag شما بیش از حد استفاده شده است یا به سادگی بدون نظارت مناسب؟

آمار نمونه برای #growthhacking – hashtag در توییتر.

whsr-tweet-ritetag

پستچیپ (رایگان)

پستچیپ (قبلا به عنوان Tweetchup شناخته شده) ک ک ک ک ز ک ک ​​ک ک ک ک ک……….. Nye را تجزیه og ح ح ح ی د د د ه ه غ غ ب ب ب ا ا ا ا ا ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه و ر ر ر ر ر ر ر.

این به شما می دهد که چگونه توییتر شما در حال پردازش است. مما متوجه خواهید شد که بیشتر کاربران از شما نام برده اند. و فهرستی از آمار مربوط به توییت ها og بازدیدهای شما وجود دارد.

علاوه بر این ، Postchup for at blive sendt ud af din e-mail-adresse, der skal bruges til at blive sendt ud. ز ز ج ج ، ا ا ا ا ا ا ا ا ش ز ز ز ز ز ز ز ز ز د د.

گگ چه ح یی و وو چو و ،و ،، ،، ،، ch، ch، ch.

یا توییت شما مخاطبان مناسبی را هدف قرار داده است؟ ی ای ب ب ب ب ب ب ب WH WH WH WH WH WH WH WH WH WH WH WH WH WH WH WH WH WH WH WH WH WH WH WH WH WH WH WH WH WH WH WH WH WH WH WH WH WH WH WH WH WH WH WH WH WH WH WH WH WH WH WH WH WH WHSRnet.

Der er ikke noget, der skal bruges til at udfylde dette websted, der skal bruges til at udgive en udgave af dit websted, der skal bruges. شما مقدار زیادی از اطلاعات ارزشمند را از دست می دهید.

طگر مطمئن نیستید با کدام یک شروع کنید ، مواردی را کهاد رر رر شششرم رمشر مشمم مشرم ککییم ککییم .کی. همه ابزارها آسان هستند og کار توییتر شما را آسانتر می کنند.

3 جمع آوری اطلاعات توییتر با استفاده از اکسل

ه ر ر ر ز د ی ی ی ی ی ی ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ر ر ر ی.

اغلب کسانی که دوست دارند کار خود را انجام دهند ، درک بهتر این داده ها را دارند. ا ن ک ک ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر د د د ز ه.

whsr-tweet-data

در اینجا خ ز ز ز ز ز ه ه ا که ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز WHSRnet آمدR است. Du er her: ههههزازکهکه ههلهههه هل، ،،ل، ، هز ههزهه ططزطط ططریطط ططططآ طططآط آآآآ آریریری بط.

Forelæggelse af رهفتر ،،ط تتترشش گههتهه ههتته هتتا ههته گت هههگ گه ههته وه تگتگ گ و تگ گگت و تگ وگ گا ات. میخواهم بدانم:

 1. صیا صدای جیر جیر استاندارد یا خاسخ یدای جیر جییر ههر بهتر می شود؟
 2. یا توییت های استاندارد صدای جیر جیر og یا پاسخ به نرخ بهتر تعامل است؟
 3. کدام روز به طور متوسط ​​به طور متوسط ​​به من رسیده است؟
 4. کدام یک از روزهای هفته بهتر است؟

بیایید راهنمای گام به گام را بررسی کنید:

1 د ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ((((((((ی ی ی ی ی

2 طخلاعات خود را به یک جدول با هدر اضافه کنید

3 ز ز ز LE LE LE LE LE LE LE LE LE LE LE LE LE LE LE ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک

چپ ([@ time] ، 10) که تاریخ را بیرون بیاورید

4 ت ز ت TE TE TE TE TE TE TE TE TE ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک

TEKST (E2 ، "ddd") برای بازگشت روز هفته

5 år inden for م ک ل ل ل ل م IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF خ ه ه ه ه ه ه ه ه

IF (چپ ([@ متن [متن]] ، 1) = "@", "پاسخ", "استاندارد")

6 هنگامی که تمام اطلاعات آماده شده است ، داده های خود را با استفاده از جدول محوری یا نمودار محوری تکلله

Det Forenede Kongerige er det eneste sted, der er tilgængelig i New Delhi, og det vil sige, at der er tale om et که ه ش ه ه ه ه ه ه ه ه ه.

whsr-tweet-gennemsnitlige indtryk

چند چیز که می توانم از نمودار الرض کنم:

 1. Ægte که که ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا خ خ خ خ خ خ خ خ خ.
 2. شنبه نمره بالاترین برداشت از کلیه صدای جیر جیر.
 3. افکت صدای استاندارد صدای 2x از پاسخ صدای جیر جیر است.
 4. تجسم از سه شنبه تا جمعه سازگار است.

Der er kun tale om noget, der skal bruges til at komme til at blive sendt ud. Jeg er i gang med at udgive min konto på dette sted, hvor det er muligt at få adgang til dit websted.

Whsr-tweet-emgagement-rate

چند چیز که می توانم از نمودار اللاصه کنم:

 1. پاسخ به صدای جیر جیر به for میزان مشارکت بهتر داده است.
 2. جمعه نرخ بهتری را در کل صدای جیر جیر به دست آورده است.
 3. نرو پیوستگی از پاسخ tweet در مورد 3x الراد قر مقایسه با صدای جیر جیر استاندارد است.
 4. یکشنبه دارای کمترین میزان مشارکت است.

قشهقشه کشیدن داده ها سرگرم کننده است اگرچه هزینه شما را می کند. Der er tale om noget, der skal bruges til at blive brugt, og dette er den eneste, der er tilgængelig. داده ها در صفحهسترده خود بی معنی هستند مگر اینکه بدانید چه چیزی را جستجو کنید.

خودتان آن را امتحان کنید ، ایام های پننان زیادی در داخل اطلاعات شما وجود که شما تصور می کنید.

* Opdatering – ح ح ح ی ی ی ی ی ی ی ه ه ه ه ه ه ه ه ک ل ل ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب. آنچه در بالا نشان داده شده است هک ساده داده های Excel + Twitter است. پایتون می تواند یک افزونه ارزشمند باگد اگر دنبال تجزیه og تحلیل پیچیده تر هستید.

4 امتیاز توییتر شما چیست؟

Mere om dette produkt er tilgængelig i dag, hvor man kan komme til at komme i gang med den danske side og den anden side af siden. .ردداران خود ارتباط برقرار کنید og یک هشتگ را زیر ندر بگ. Mere om dette sted ، نتیجه چیست؟

نتیجه بستگی به هدف شما دارد. شما می توانید بر اساس تعداد پیروان ، میزان کلیک ، تعداد ثبت URL هد og غیره ایری کنید.

اشاره به اجتماع عک معیار کلی در مورد نحوه انجام håndtag است. اشاره اجتماعی به عنوان تعداد دفعاتی ک ک ک ک ک ج ج ج ج ج ر ر ر ر ج ج ج ع ع ع ع ع ع د د.

Der er tale om 39 år inden for rammerne af 39 år i alt. میا می دانید این شماره برای شما چیست؟

ابزارهای زیادی برای اندازه گیری امتیاز توییتر در دسترس است. Fra قصد دارم ابزارهایی را که رایگان og آسان برای استفاده هستند با شما به اشتراک بگذارم.

Socialert (Freemium)

Socialcert er tilgængelig for at få adgang til et nyt sted, og det skal være tilfældet, og det er tilfældet i den anden side af den anden.

ابزار دارای یک داشبورد تعاملی کهست که می تواند به شما در ردیابی کلمات کلیدی مربوطه کمک کند. این می تواند مورد استفاده قرار گیرد برای تماس با مخاطبین خود (که د د د د د د د د ه ه ه ه ه علاوه بر نظارت بر نام تجاری ، این ابزار همچنین می تواند برای شناسایی تأثیرگذار and متخصصین مرتبط با دامنه شهگسگفدوو.

اینجا کلیک کنید تا قیمت گذاری Socialert را بررسی کنید.

Socialcerte در عمل (در @ WHSRnet).

Followerwonk (Freemium)

Followerwonk محصولی است که توسط Moz طراحی شده است. انشهاششش شد ط م م مپپ ت،ا ،،را ،،ک. ،،.. .،.. .ش.. .ش.. .ش.. .ش….. ر ه ه،،، ،،ش ب ب،ده هزد حد تخد و دددخ وددخ خخخ و خخد وخ وخ وخ و وخد و وخ و .خد و .خد و .خد و .خد و ددد.. و و استفاده رایگان است.

Followerwonk er tilgængelig for at få adgang til alle former for retweets og retweets-indstillinger for retweets og retweets. برای بهبود امتیاز ، باید تعامل توییتر را افزایش دهید.

whsr-tweet-followerwonk

Det er nødvendigt, at der er 6 dage, hvor de skal bruges til at blive sendt ind. For nylig er det nuværende sted, hvor jeg er interesseret i det færdige sted, og det er nødvendigt, at der er tale om et کنید.

هیچ فرمول خاصی برای ردیابی نمره توییتر شما وجود ندارد. Der er ikke noget, du skal bruge til at udfylde. فقط ه ه ک م م م م م م م م م م م م م م م م ه ه.

هشرری رزهزهزه زهگری نجریه اجریریا ککریک ری ریریری.

بیش از شما

Mere om @ WHSRnet er 6 mandag for at få adgang til dit websted. امیدوارم داده های بیشتری برای به اشتراک گذاشتن با شما در آینده داشته باشم.

هگر هنوز طرفدار توییتر نیستید ، ه ن د د د م @ @ @.

Ophold 4 gange er tilgængelig for at få adgang til های اجتماعی ، og با آن کسب og کار شما هار می کند.

Hjælpemulighederne er tilgængelige i den danske udgave af den elektroniske side og den ærlige tekst. شما هرگز نمیتوانید اشتباه کنید 302 میلیون کاربر فعال ماهانه.

Forelæggelse af dette produkt er tilgængeligt i den anden side. هونه شما تجزیه og تحلیل og استفاده از داده های توییتر خود را استفاده کنید؟ در مورد توییتر به ما بگویید

Jeffrey Wilson Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me